Chemické spracovanie

Snaha o zvýšenie bezpečnosti a účinnosti v súvislosti so spracovaním chemických produktov a prísad je náročná. Je potrebné znížiť množstvo ručného zdvíhania a presúvania bez zavádzania zariadenia, ktoré by mohlo ohroziť výrobok kontamináciou. Produkty a riešenia TAWI sú navrhnuté tak, aby splnili túto výzvu – a pomohli vám dosiahnuť maximálnu ergonómiu a bezpečnosť a zároveň zvýšiť produktivitu v procese.

Rovnováha bez obetí

Materiály používané v chemickom priemysle sa zvyčajne dostávajú do továrne v papierových alebo plastových vreciach a vreckách (niekedy v sudoch alebo bareloch). Veľkosť a krehkosť týchto typov balíkov predstavuje celý rad problémov pri manipulácii. Tieto vrecia a vrecia sú často dosť ťažké a ľahko sa roztrhnú a ťažko sa s nimi manipuluje ergonomickým spôsobom. Zdvíhanie týchto ťažkých vriec a ich držanie pri otváraní a vyprázdňovaní obsahu môže byť dokonca náročné pre dvoch ľudí pracujúcich spoločne a nesie so sebou vysoké riziko kontaminácie produktu.