Chemický priemysel

Presun a manipulácia s potenciálne nebezpečnými alebo horľavými chemickými výrobkami si vyžaduje vybavenie, ktoré je mimoriadne presné, spoľahlivé a hygienické. TAWI vás kryje

Plnenie a váženie

Plnenie a váženie

Tento krok procesu, ktorý sa často uskutočňuje v čistej miestnosti alebo v priestoroch vysoko výbušného prostredia – ATEX, kladie vysoké požiadavky na zariadenia, ktoré sú bezpečné a ľahko sa udržiavajú čisté. TAWI ponúka kompletné riešenia pre bezpečnú a efektívnu manipuláciu v nebezpečných prostrediach a obmedzených priestoroch.

Chemické spracovanie

Chemické spracovanie

Zvyšovanie bezpečnosti a efektívnosti pri spracovaní chemických produktov je náročné. TAWI ponúka niekoľko zdvíhacích systémov navrhnutých na splnenie tejto výzvy.

Chemická paletizácia

Chemická paletizácia

S radom vákuových zdvíhacích zariadení TAWI môžete efektívne baliť alebo paletovať aj ten najcitlivejší chemický produkt bez rizika nebezpečenstva alebo poškodenia – a zvýšiť svoju produktivitu v procese.