Letiská a prístavy

Veľké množstvo batožiny za tak krátky čas. Rýchle a ergonomické manipulačné riešenia TAWI skracujú čas prepravenej batožiny a znižujú počet pracovných úrazov spojených s manuálnou manipuláciou s batožinou.

Príchody a odchody / Prílety a odlety

Príchody a odchody / Prílety a odlety

Nakladanie alebo vykladanie batožiny do prepravných kontajnerov alebo otvorených vozíkov.

Sťahovanie, nakladanie a vykladanie batožiny

Sťahovanie, nakladanie a vykladanie batožiny

Premiestňovanie batožiny medzi pásmi, otvorenými vozíkmi a/alebo dopravníkmi s minimálnym úsilím.

Manipulácia s batožinou vybranou na detekčnú kontrolu

Manipulácia s batožinou vybranou na detekčnú kontrolu

Rýchla a efektívna manipulácia s batožinou vybranou na detekčnú kontrolu v kontrolných priestoroch pre zapísanú batožinu.

Manipulácia s leteckým a námorným nákladom

Manipulácia s leteckým a námorným nákladom

Premiestňovanie nákladu medzi paletami a/alebo kontajnermi.