Farmaceutický priemysel

Farmaceutický priemysel vyžaduje maximálnu kvalitu a maximálnu spoľahlivosť – ako vo svojich produktoch, tak i od zariadení, ktoré s nimi manipuluj.

Farmaceutické váženie

Farmaceutické váženie

Vážiaca miestnosť je dôležitým vstupným bodom do farmaceutickej výroby s vysokými požiadavkami na čistotu. Zdvíhadlá TAWI umožňujú bezpečné a ergonomické zdvíhanie bez kompromisov s hygienickými požiadavkami.

Farmaceutické spracovanie

Farmaceutické spracovanie

Pri spracovaní farmaceutických zložiek vo výrobe sa musí zabrániť akejkoľvek kontaminácii. Na zaistenie bezpečného zdvíhania a manipulácie bez námahy a bez ohrozenia čistého prostredia ponúkame široký sortiment zdvíhacích nástrojov z nehrdzavejúcej ocele od výrobcu TAWI.

 

Farmaceutické balenie

Farmaceutické balenie

Keď sú farmaceutické produkty pripravené na balenie a expedíciu, výrobca TAWI ponúka množstvo riešení na odbremenenie pracovníkov od ťažkého a opakovaného zdvíhania. Vozíky na nakladanie baliacich strojov, vákuové nástroje na balenie krabíc, prepraviek alebo sudov na paletu, všetko dostupné z nehrdzavejúcej ocele pre ľahké čistenie.