Manipulátory pre sudy všetkých tvarov a veľkostí

Zdvihnite a prenášajte sudy alebo barely rôznych veľkostí, nakloňte ich, aby ste vyprázdnili obsah, alebo jednoducho svoje sudy prepravujte bez námahy. Bez ohľadu na to, s akým typom sudov manipulujete, máme zdvíhač sudov a barelov, ktorý potrebujete.

Manipulácia viacerých sudov

Manipulácia viacerých sudov

Manipulácia sudov v skupinách po dvoch alebo viacerých.

Preklápacie sudy

Preklápacie sudy

Zdvíhajte a nakláňajte sudy bezpečnejším a inteligentnejším spôsobom