Manipulátory pre nádoby a kontajnery

Manipulátory nádob a kontajnerov TAWI vám umožňujú narábať s jedným alebo viacerými kontajnermi, vďaka čomu je ručná manipulácia jednoduchá a efektívna. Inteligentná manipulácia s nádobami uľahčí vaše procesy vo firme a zvýši ochranu vašich zamestnancov.

Viacpočetné kontajnery

Viacpočetné kontajnery

Nenoste ich po jednom. Ušetrite čas zdvíhaním kontajnerov v skupinách.

Všestranné kontajnery

Všestranné kontajnery

Bezproblémová manipulácia so všetkými typmi kontajnerov