Farmaceutické spracovanie

Bezpečná manipulácia vo farmaceutickej výrobe

Výroba liečiv je citlivý proces, ktorý zahŕňa jemné zaobchádzanie s účinnými látkami a surovinami, ktoré nesmú byť žiadnym spôsobom kontaminované. Aby sa zachovalo bezpečné prostredie, výrobné procesy často prebiehajú v chránených čistých priestoroch. Čisté priestory sú navrhnuté tak, aby udržiavali extrémne nízke úrovne častíc, ako je prach, organizmy vo vzduchu alebo vyparované častice. Každé zariadenie používané vo vnútri čistej miestnosti musí byť navrhnuté tak, aby vytváralo minimálnu kontamináciu vzduchu a aby sa veľmi ľahko čistilo.

Na optimalizáciu farmaceutického spracovania a odbremenenie pracovníkov od ťažkej a opakovanej ručnej manipulácie ponúka TAWI prostredníctvom spoločnosti Albertina Packaging, s.r.o. niekoľko nástrojov určených na použitie v prostredí čistých priestorov. Náš sortiment zahŕňa zdvíhacie vozíky, ktoré dokážu zdvíhať a prepravovať väčšinu druhov tovaru vrátane vriec, kotúčov a sudov. Rovnako poskytujú široký výber vákuových zdvíhacích nástrojov špeciálne navrhnutých pre použitie v čistých priestoroch.Všetky nástroje sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a navrhnuté pre ľahké čistenie.

S náradím TAWI môže personál ľahko presúvať ťažké a nemotorné vrecia, bez fyzickej námahy ich zdvihnúť a bezpečným a ergonomickým spôsobom vyprázdniť do miešačky. Sudy je možné zdvíhať, presúvať, zdvíhať a otáčať alebo nakláňať podľa potreby bez akejkoľvek fyzickej námahy spracovateľského personálu. Na zaistenie optimálnej čistoty odporúčame namontovať naše vákuové zdvíhacie nástroje do žeriavového systému TAWI z nehrdzavejúcej ocele prispôsobeného pre vaše zariadenia. TAWI dodáva aj kompletné zdvíhacie systémy pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.