Farmaceutické balenie

Časovo efektívna a neochvejná manipulácia s balenými liečivami

Farmaceutický priemysel je veľmi citlivý a nedáva priestor na chyby pri výrobe a balení. Každý aspekt farmaceutickej výroby, vrátane balenia, je prísne kontrolovaný a riadený regulačnými požiadavkami. Jednotnosť, čistota a sterilita sú niektoré požiadavky potrebné na udržanie správnej výrobnej praxe. V konkurenčnom a neustále sa rozvíjajúcom odvetví je však efektívnosť a nepretržitá produktivita rovnako dôležitá. Na udržanie neprerušovaného a spoľahlivého pracovného toku pri balení a paletizácii hotových produktov je nevyhnutnosťou spoľahlivé manipulačné zariadenie.

Montáž obalových materiálov do baliacich strojov je často ťažká a ťažkopádna práca. Táto náročná úloha predstavuje riziko pre osobu manipulujúcu s obalovým materiálom, ale aj riziko zastavenia výroby, ak materiály nie sú rýchlo inštalované do baliaceho stroja. Plne mobilný zdvíhač, určený pre použitie vo farmaceutických výrobných priestoroch, uľahčí a zefektívni prácu Naše nerezové vozíky umožňujú bezproblémovú a ergonomickú manipuláciu s ťažkými kotúčmi obalových materiálov a pomáhajú zabezpečiť neprerušovanú výrobu a bezpečné pracovné prostredie v oblasti balenia.

Vákuová ručná manipulácia zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú manipuláciu s baleným tovarom. TAWI poskytuje široký výber vákuových nástrojov vhodných na balenie liekov do krabíc a na premiestňovanie zapečatených krabíc z dopravníka na paletu. Použitie vákuovej technológie pri manipulácii s kartónmi zabezpečí, že kartóny naplnené citlivými liečivami sa pri procese nepoškodia. Zlepší to aj ergonómiu a bezpečnosť na pracovisku a účinne zabráni zraneniam na pracovisku a svalovému stresu spôsobenému opakovanou ručnou manipuláciou.