Manipulácia s komponentmi

Manipulátory TAWI môžu pomôcť zabezpečiť maximálnu efektivitu a bezpečnosť v každej fáze procesu komponentov, od výroby a výroby až po konečnú montáž hotového automobilu.

Rýchlejšia a bezpečnejšia manipulácia s komponentmi

Množstvo komponentov a dielov, ktoré sú súčasťou moderného automobilu, neožíva na montážnej podlahe. Výroba týchto komponentov je zložitý a náročný proces. Zdvíhacie riešenia TAWI môžu pomôcť zabezpečiť maximálnu efektivitu a bezpečnosť v každej fáze procesu komponentov, od výroby a výroby jednotlivých dielov a modulov až po konečnú montáž týchto komponentov do hotového automobilu.

Široký sortiment vákuových zdvíhacích produktov TAWI umožňuje výrobcom automobilov a ich dodávateľom riadiť presun, zdvíhanie a umiestňovanie komponentov rýchlejšie a bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým.