Sťahovanie, nakladanie a vykladanie batožiny

Manipulácia s odbavenou batožinou

Na mnohých letiskách resp. prístavoch je zapísaná batožina prepravená a automaticky spustená do žľabov triediacim systémom letiska. Batožinu je potom potrebné presunúť zo sklzov do vozíkov, ktoré budú použité na prepravu batožiny do lietadiel. Oblasť, kde sa batožina presúva zo žľabov na vozíky, sa zvyčajne vyznačuje nízkou svetlou výškou a niekedy aj obmedzeným pracovným priestorom.

V odletových prístavoch sa batožina zvyčajne nakladá z dopravného pásu na otvorené vozíky, ktoré sa potom prepravujú na ôietadlo resp. loď.

Vykladanie lietadiel alebo výletných lodí

Pri vykladaní lietadiel a výletných lodí sa batožina zvyčajne nakladá na vozíky, ktoré budú použité na prepravu batožiny do príletového terminálu. Vykladanie batožiny z vozíkov na dopravníky alebo karusely sa vyznačuje rýchlym pracovným tempom.

Zdvíhacie asistenty TAWI na presun, nakladanie a vykladanie batožiny medzi otvorenými vozíkmi a/alebo dopravníkmi sú špeciálne vyvinuté pre rýchle pracovné tempo a manipuláciu s takmer všetkými druhmi batožiny s hmotnosťou do 45 kg. Riešenia sú špeciálne vyvinuté na manipuláciu so všetkými druhmi batožiny, aj v priestoroch s nízkou svetlou výškou a obmedzeným dostupným pracovným priestorom. S manipulátorom batožiny TAWI dostane manipulátor s batožinou to najlepšie riešenie, s ktorým sa ľahko pracuje a predovšetkým – pracuje sa s ním bezpečne!