Teleskopický vykladač

Vykladanie kontajnerov a návesov

Bývalé manipulátory Vaculex a TAWI sú teraz súčasťou Piab Group. Odteraz sú vákuové zdvíhacie riešenia Vaculex dostupné pod značkou TAWI.

Zariadenie na vykladanie kontajnerov je vhodné pre efektívne nakladanie alebo vykladanie v stiesnených priestoroch. Teleskopický vykladač TAWI vám umožňuje manipulovať s veľkým množstvom produktov a balíkov v kontajneri alebo prívese.

– Vykladanie kontajnerov vákuovou technológiou
– Nosnosť: < 40 kg
– Rýchlosť zdvíhania: 0-1 m/s
– Namontované na teleskopickom dopravníku

Efektívny manipulátor boxov a krabíc pre vysokorýchlostnú manipuláciu s balíkmi v kontajneroch

Dopravník na vykladanie kontajnerov vám umožňuje rýchlo a efektívne vykladať tovar z kontajnera alebo prívesu. Tento vákuovo poháňaný zdvíhač kontajnerov namontovaný na teleskopickom dopravníku robí prácu pre operátora jednoduchou a ergonomickou.

Vykladacie prívesy s teleskopickým dopravníkovým vykladačom
Online nakupovanie si vyžaduje efektívnu manipuláciu s balíkmi. Rýchly nárast globálneho elektronického obchodu vystavuje logisticko-distribučné centrá a centrá vybavovania objednávok pod tlakom. V súčasnosti ľudia čoraz viac nakupujú online. Tieto nákupy musia byť zabalené a doručené včas. Zvyšovanie produktivity a zlepšovanie pracovného prostredia sú výzvy, ktorým toto odvetvie čelí.

Vykladanie voľne naloženého nákladu v kontajneroch a prívesoch
V logistickom a distribučnom centre je zvyčajne veľa oblastí, kde dochádza k intenzívnej manuálnej manipulácii, ako sú vstupné a výstupné doky, ako aj skladovacie a vychystávacie priestory. V prijímacom doku je zvyčajnou výzvou vykladanie voľne naložených kontajnerov a prívesov. Ide o jednu z fyzicky najnáročnejších prác kvôli zdvíhaniu ťažkých bremien a zlému držaniu tela. Teleskopický vykladač TAWI vám môže pomôcť, znížiť zaťaženie vášho tela a zároveň zvýšiť produktivitu. V posledných rokoch boli systémy TAWI na vykladanie kontajnerov využívané klientmi v mnohých rôznych odvetviach. Všimli sme si, že väčšina priemyselných odvetví venuje väčšiu pozornosť zdraviu a bezpečnosti zamestnancov. TAWI riešenia pomohli transformovať mnohé pracoviská a vďaka tomu ich možno nájsť takmer na každom mieste, kde sa vykonáva ručné zdvíhanie. Manuálna manipulácia bez pomôcky na zdvíhanie často spôsobuje úrazy súvisiace s prácou v dôsledku zlého držania tela a opakovaného manuálneho zdvíhania. To sa dá eliminovať použitím ergnomických zariadení na vykladanie prívesov a kontajnerov.

Ako jednoducho vyložiť tovar z kontajnera alebo prívesu?
Manuálne vykladanie nákladného auta alebo kontajnera s voľne naloženými balíkmi je výzvou, ktorá najčastejšie súvisí s opakovaným a ťažkým zdvíhaním. Teleskopický vykladač TAWI vám umožňuje dostať sa do kontajnera alebo prívesu pomocou vákuového manipulátora, ktorý je namontovaný na teleskopickom dopravníku. Manipulátor môže byť namontovaný vo výrobe (na nový teleskopický dopravník) alebo dodatočne (na váš existujúci teleskopický dopravník) vo vašich priestoroch. Okrem toho toto riešenie maximalizuje pracovnú výšku snímaním dostupnej výšky nad hlavou a automatickým nastavením, čo z neho robí ideálne riešenie pre prácu v stiesnených priestoroch s obmedzenou výškou. Špičková pomôcka na vákuové zdvíhanie vo vykladacom doku na vykladanie voľne naloženého nákladu do kontajnera alebo prívesu.

Výhody zariadenia TAWI na vykladanie kontajnerov a prívesov
Benefity pre zamestnávateľov a zamestnancov nemožno podceňovať. Nezávislé štúdie* ukazujú, že ručné zdvíhanie môže viesť k opakovaným zraneniam z namáhania a poškodeniu chrbtice. To môže viesť k absencii alebo vo vážnych prípadoch k doplnkovému invalidnému dôchodku. Riešenia TAWI minimalizujú riziko takýchto pracovných úrazov. Zatiaľ čo produktivita je zachovaná alebo zvýšená, zaťaženie tela môže byť znížené o viac ako 80 percent. Naším cieľom je vždy minimalizovať zaťaženie tela, zvýšiť produktivitu a zvýšiť spokojnosť používateľov.

*) Záverečná správa Visafe: Porovnávacia štúdia. Vaculex® vs 100 % manuálne nakladanie, manipulátory s batožinou T2, marec 2016.