CNC nakladanie

Nákladovo a časovo efektívne CNC nakladanie

Zdvíhanie, preprava a ukladanie veľkých a ťažkých plechov alebo komponentov si zvyčajne vyžaduje viac ako jednu osobu, takže je to časovo náročný a nákladný pracovný proces.
Zdvíhací systém vhodný na manipuláciu s nakladaním a vykladaním je preto rozumnou investíciou, ktorá prinesie značnú a rýchlu hodnotu do obchodných operácií.

– Cenovo výhodné nakladanie/vykladanie do CNC stroja
– Ušetrite čas a zvýšte bezpečnosť obsluhy
– Minimalizácia zranenia zamestnancov a materiálnych škôd

Vysoká flexibilita a rôznorodé využitie CNC strojov ich robí čoraz nevyhnutnejšími pre operácie spracovania dreva. CNC stroje sú ideálne na manipuláciu s rôznymi druhmi dreva, ako sú preglejky alebo MDF panely, ako aj s inými materiálmi, ako sú plasty a neželezné kovy.

Nakladanie a vykladanie do CNC stroja zvyčajne zahŕňa ručnú manipuláciu s ťažkými komponentmi do a z centra stroja. Tento proces môže predstavovať veľké riziko pre zranenia zamestnancov aj poškodenie produktu, pretože si často vyžaduje, aby operátor siahol do stroja neergonomickým spôsobom, pričom sa tiež vyžaduje vysoká presnosť pri nakladaní komponentov.

Zdvíhanie, preprava a ukladanie veľkých a ťažkých plechov alebo komponentov si zvyčajne vyžaduje viac ako jednu osobu, takže je to časovo náročný a nákladný pracovný proces. Zdvíhací systém vhodný na manipuláciu s nakladaním a vykladaním je preto rozumnou investíciou, ktorá prinesie značnú a rýchlu hodnotu do obchodných operácií.

V závislosti od špecifických potrieb a pracovných situácií môže byť druh zdvíhacieho riešenia najvhodnejšieho pre váš pracovný pracovný tok všetko od rýchleho vákuového zariadenia až po vysoko presný kladkostroj. V TAWI dodávame široký sortiment zdvíhacích systémov vhodných pre procesy opracovania dreva, vrátane osvedčených zariadení pre CNC nakladanie a vykladanie.